Masapeite
Kvalité, Till Din Fördel.
TÄCKE ANVÄNDNING INKÖP STARTSIDA

MONTERING AV MASA SKYDDSTÄCKE

1. Du börjar med att fästa täcket över ena dörren. Sommarmodellen fäster du endast i dörrens övre hörn ...

På vintern täcket är avsedd för installation färgad sidan utåt.
På sommaren täcket är avsedd för installation silver sidan utåt.

Masapeite

2. ... Efter att vintertäckets dörrparti är monterat på plats kan dörren stängas. Därefter för du täcket över framrutan ...

Masapeite

^Upp...^

3. ... Fäst täcket över den andra dörren och stäg dörren. Sommarmodellen fäster du endast i dörrens övre hörn ...

Masapeite

^Upp...^


4. ... Täcket träs tätt runt sidospeglarna och fästes med hakarna i framhjulen och i frammasken.

Masapeite

^Upp...^

TILLGÄNGLIG FÖR FÖLJANDE BILMÄRKEN:

Masapeite

Du kan köpa MASA skyddstäcke genom att fylla i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET.

Vinter-
modell
Masapeite
Sommar-
modell
Masapeite
Integrerad Masapeite
Masapeite Enkel montering
Hållbar fästanordning Masapeite
Masapeite Hantverk
Hög
kvalitet på råmaterialen
Masapeite
M.Huhtalo Ab - Laivurinkatu 14 95400 TORNIO FINLAND - Tel + 358-400-392647 - E-mail matti@mhuhtalo.fi
© 2017